09.09.2011 tarihinde yapılan 10.Olağan Genel Kurulunda seçilen ASKF Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev dağılımı yaptı.

Buna göre;

Başkan:Mehmet TOP

Genel Sekreter: Mustafa YANDIK

Başkan Yardımcısı: Yaşar ERTOP

Başkan Yardımcısı: Sayim KESKİN

Mali Sekreter: Ali KARAKAYA

Örgütlenme Sekreteri: Efdal BERK

Sosyal İşler Sekreteri: Süleyman BOZYER

Eğitim Sekreteri: Ersin KÖKSAL

Genel Sekreter Yard.: Mustafa KOÇAL

getirildiler.

Yeni Yönetim Kurulu görev dağılımından sonra yeni dönem çalışmalarına başladı.

ASKF