Federasyonumuzca Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında atık pil toplama kampanyası düzenlenmiştir.

Amaç atık pil toplama konusunda çocuklara ve gençlere çevre bilincini aşılamak doğayı korumalarına yardımcı olmalarını sağlamaktır.

Bu kapsamda; kampanyamız 02 Nisan 2018 – 02 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kulüplerimiz; TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) tarafından Federasyonumuza gönderilen  pil toplama kutularını ve bununla ilgili broşüleri Federasyonumuzdan temin edeceklerdir.

Piller 20 kg geçtiğinde zaman zaman Federasyonumuza teslim edilecek ve tartılarak tutanak altına bağlanarak tutanağın bir nüshası ilgili kulübe verilecektir.

Kampanya sonuna kadar  ( 02 Kasım 2018 ) Federasyonumuza her kulübümüzce teslim edilen pillerin toplamı değerlendirmeye alınacak ve en fazla pil toplayarak,

1.olacak kulübümüze                       1.000.-Tl.

2.olacak kulübümüze                          750.-Tl.

3.olacak kulübümüze de                     500.-Tl.

Federasyonumuzca nakit yardım yapılacaktır.

En az 20 kg ve üzeri pil toplayan kulüpler ödül sıralamasında değerlendirmeye alınacaktır.

Bu  çok önemli bir sosyal sorumluluk projesi olan pil toplama kampanyamıza Kulüplerimizin gerekli itinayı göstererek bütün sporcularına yeterli duyuruyu yapıp okullarında, çevrelerinde ve evlerinde toplayacakları atık pilleri Kulüplerine getirmeleri konusunda bilgilendirmelerini ve toplanacak pillerin belirtilen tarihe kadar Federasyonumuza teslimini sağlamaları gerekmektedir.

MUĞLA ASKF

ATIL PİL TOPLAMA