Başkan : Ali ZAĞLI

Başkan Vekili : Mehmet Fatih GÖKÇE

Hakem Atama Sorumlusu : Yusuf YARATICI

Gözlemci Atama Sorumlusu : Fatih OCAK

Raportör : Halis KABAŞ

ASKF Temsilcisi Danışman Üye: Sayim KESKİN