Genel Başkan – Mehmet Top
Genel Sekreter – Mustafa Yandık
Başkan Vekili Sayim Keskin Başkan Yard. Efdal Berk Başkan Yard. Ersin Köksal Mali Sekreter Ali Karakaya
Sosyal İşler Sekreteri M.Alper Yıldırım Tesisler Sekreteri Şahin Kırkan Halkla İlişkiler Sekreteri Süleyman Bozyer Eğitim Sekreteri Aziz Özgeçer Örgütlenme Sekreteri Nail Kızıl