FEDERASYONUMUZ 14.OLAĞAN GENEL KURULU 10 TEMMUZ 2023 TARİHİNDE YAPILACAKTIR

FEDERASYONUMUZ 14.OLAĞAN GENEL KURULU 10 TEMMUZ 2023 TARİHİNDE YAPILACAKTIR

Federasyonumuzun 14. Olağan Genel Kurulu 23 Haziran 2023 Pazartesi günü çoğunluğun sağlanaması nedeniyle  10 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 15.00’de Muğla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Toplantı Salonunda (Muslihittin Mah.Atatürk Bulvarı No:63 MUĞLA)  yapılacaktır. 
Federasyonumuz üyesi Spor Kulüplerimizin ve delegelerimizin Genel Kurulumuza katılım sağlamasını önemle rica ederiz.
 ASKF

MUĞLA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU
14. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU
Federasyonumuzun 14. Olağan Genel Kurulu 23 Haziran 2023 Cuma günü saat 15.00’de  Muğla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Toplantı salonunda (Muslihittin Mah. Atatürk Bulvarı No:63 MUĞLA)  aşağıda belirtilen gündemle yapılacaktır.
Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. Toplantımız 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü aynı saat, aynı yer ve aynı gündemle yapılacak olup, Üyemiz spor kulüplerine ve delegelere duyurulur.                                                                
            
GENEL KURUL GÜNDEMİ

 1. Açılış, yoklama,  saygı duruşu ve divanın oluşturulması,
 2. Başkanın sunumu ve açılış konuşması,
 3. Yönetim Kurulu raporunun okunması,
 4. Denetim Kurulu Raporunun okunması,
 5. Raporlar üzerinde görüşmeler, raporların ayrı ayrı ibrası ile kurulların aklanması,
 6. 3(Üç) yıllık taslak bütçenin görüşülmesi, yeni gelir-gider kalemleri açılması ile harcama kalemleri arasında aktarma yapılması konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
 7. Üye aidatları ile görevlendirilecek kişilere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının belirlenmesi,
 8. Tüzük değişikliği,
 9. Federasyon Başkanı, Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile Onur Kurulu üyelerinin ve Konfederasyon Delegelerinin birlikte ve gizli oyla seçilmesi,
 10. Dilek ve öneriler,
 11.  Başkanın kapanış konuşması,

Yorumlar

Yorum bırakın

© Muğla ASKF-2024 Tüm Hakları Saklıdır.
Bu site Projesi Kapsamında Tarafından Tasarlanmıştır