VALİLİK KUPASI LİG STATÜSÜ

VALİLİK KUPASI
 FUTBOL TURNUVASI STATÜSÜ

1- Valilik Kupası Futbol Turnuvası Üst Kurulunun; Gençlik ve Spor İl Müdürünün Başkanlığında, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreteri, Futbol İl Temsilcisi, İl Hakem Kurulu Başkanı, Futbol İl Disiplin Kurulu Başkanı, TÜFAD Muğla Şube Başkanı, Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Muğla Şube Başkanı ve Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Muğla Şube Başkanından oluşturulmasına,
2- Valilik Kupası Futbol Turnuvası Tertip Komitesinin; Futbol İl Temsilcisi Başkanlığında; ASKF Genel Sekreteri, ASKF’nin atayacağı bir hukukçu ile bu turnuvaya katılacak takım temsilcilerinin (A Kategorisinden 3, B Kategorisi Masterler liginden 2 kişi) seçeceği 5 kişi olmak üzere toplam 8 kişiden oluşturulmasına,
3- Valilik Kupası Futbol Turnuvasının 25 Mart 2024 Pazartesi  günü başlatılmasına,
4- Lige Resmi Kurum ve Kuruluşlar, Bankalar, Özel İş yerleri, Basın ve Yayın Kuruluşları… gibi kuruluşların turnuva koşullarını yerine getirmek kaydıyla katılabilmelerine,
5- Valilik Kupası Futbol Turnuvasına katılacak takım sayısına göre Tertip Komitesince gruplara ayrılarak, 1. etabın tek devreli lig ve puan usulüne göre yapılmasına, (Galibiyete 3 puan, beraberliğe 1 puan verilir ve kaybeden takıma ise puan verilmez) finallerin ise ne şekilde yapılacağının Tertip Komitesince belirlenmesine,
6- Valilik Kupası Futbol Turnuvasına katılacak takımların katılım payı olarak 5.500.-TL.sini T.C. Ziraat Bankası Menteşe/Muğla Şubesindeki İBAN TR 25 0001 0026 8635 7758 6450 02 no’lu hesaba yatırdıktan sonra makbuz ibraz etmeleri sonucu lige dahil edilmelerine, 2.Etap grubuna kalacak takımların 2.etap öncesi yine aynı hesaba 2.000,-TL.yatırarak makbuzu ibraz etmelerine,
7- Valilik Kupası Futbol Turnuvasının Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün uygun göreceği Menteşe İlçesindeki sahalarda oynatılmasına,
8- Valilik Kupası Futbol Turnuvasında, beynelmilel oyun kurallarının uygulanmasına,
9- Lig boyunca her müsabakada kaleci dahil en fazla beş oyuncu değişikliği yapılabilmesine,
10- Valilik Kupası Futbol Turnuvasında, oyundan ihraç edilen oyuncu ve yöneticiler ile müsabakadan önce veya sonra rapor edilen oyuncu ve yöneticilere Futbol Müsabaka ve Futbol Disiplin Talimatlarındaki hükümlerin Tertip Komitesince uygulanmasına,
11- Lige katılacak takımların yönetici ve oyuncularının, toplu olarak; hakemlere, rakiplerine ve diğer görevlilere saldırıda veya turnuvayı sabote edecek eylemlerde bulunmaları halinde, Tertip Komitesi kararı ile turnuvadan ihraç edilmesine,
12-2023 Yılı Valilik Kupası Futbol Turnuvasında cezası bulunan futbolcu veya yöneticilerin 27 kişilik listeye yazılmaları halinde cezaları bitene kadar müsabaka kadrolarında yer almamalarına cezalarını çektikten sonra oynamalarına, yöneticilerinde aynı şekilde yeni listede yönetici olarak yer almaları halinde cezaları bitene kadar sahaya girmemelerine, 2024 yılında yapılacak Valilik Kupası Futbol Turnuvasında cezası kalan futbolcu ve yöneticilerin cezalarının 2025 yılında yapılacak turnuvaya devretmesine,
13- Ligden ihraç edilen veya ligden çekilen takımların, lige katılmak için yatırdıkları parayı geri isteme haklarının olmamasına,
14- Valilik Kupası Futbol turnuvasına katılacak takımların turnuva süresince listelerine en fazla 27 kişiyi yazabilmelerine,
15-Turnuvaya katılacak takımların listesinde yer alacak sporcuların sağlık beyanları (Sağlık Beyan formları doldurularak futbolcu tarafından imzalanacak ve takım listesinde yönetici olarak belirtilen yetkililer tarafından formun futbolcu tarafından imzalandığı tasdik edilecektir.) kimliklerinin fotokopilerini en geç 06 Mart 2024 Çarşamba günü mesai bitimine kadar ASKF’ye teslim etmelerine, 08 Mart 2024 Cuma günüde seçilecek Tertip Komitesince verilen evrakların incelenip, onaylanmasından sonra kesinleşmesine,
16- 06 Mart 2024 tarihine kadar katılma payını ilgili Bankaya yatırarak banka dekontu ile diğer evraklarını ASKF’ye ibraz eden takımların temsilcileri ile 08 Mart 2024 Cuma günü saat 14.00’de ASKF’de bir toplantı yapılarak Tertip Komitesinin, turnuvaya katılacak takımların 5 temsilcisinin seçilmesine,
17- Valilik Kupası Futbol Turnuvasının Kuralarının Tertip Komitesince 13 Mart 2024 Çarşamba   günü saat 14.00’de ASKF’de çekilmesine,
18- 27 kişilik sporcu listesi ile birlikte en fazla 4 yönetici ismi bildirmelerine ve müsabakalarda sahaya takımın başında en fazla 2 yöneticinin girmesine,
19- Lige katılacak takımların kadrolarında yer verecekleri futbolcuların 2023-2024 Futbol sezonunda lisansları işlem görmüş olabilir. Ancak  resmi lig müsabakalarında müsabakanın 21 kişilik isim listelerinde yer almamış olması gerekir.
20- Turnuvaya katılacak takımların yaş durumlarının aşağıdaki şekilde olmasına,
      A KATEGORİSİ;
a)1991 ve daha önce doğan futbolcular turnuvada oynayabilirler.
b) 1996 ve daha sonra doğan futbolcular Valilik Kupasında oynayamazlar.
c) 2024 Yılı Valilik Kupası Futbol Turnuvası için 1992 ve 1995 tarihleri arasında doğan
 futbolcular ise yaşı küçük futbolcu sayılacaktır.
d)Valilik Kupası Futbol Turnuvasında yaşı küçük en fazla 4 futbolcu oynayabilir.
e) Bir müsabakada; 21 kişilik  müsabaka isim listesinde  oynasın veya  oynamasın 1992-
1995 tarihleri  arasında doğmuş en fazla 4 yaşı küçük futbolcu yazılabilir.
f)1991 doğumlu futbolcular yaşı küçük futbolcu statüsüne girmez.
B-VALİLİK KUPASI B KATEGORİSİ MASTERLER LİGİ YAŞ KRİTERLERİ
a)Valilik Kupası masterler liginde 1984 ve daha önce doğan futbolcular oynayabilir.
b)1985 ve daha sonra doğan futbolcular masterler liginde oynayamaz,
c)Kontenjan uygulaması yoktur.
21-Takımların; 27 kişilik listelerine daha önce profesyonel futbolcu olarak Lisans çıkarmış futbolculardan en fazla 4’üne yer verebilmelerine, (1974 ve daha önce doğan futbolcular profesyonel futbolcu olarak lisans çıkarmış olsalar dahi profesyonel futbolcu sayılmayacaklardır.)
22-Yönetici olarak listeye yazılan kişiler aynı takımın 27 kişilik futbolcu listesine de yazılmaları halinde o takımda futbol oynayabilirler.
23-Turnuva süresince her iki kategoride de oyuncular sadece bir kategoride ve bir takımın listesinde yer alabilir ve sadece o kategoride ve o takımda oynayabilir,
24- Lige katılacak takımların müsabaka listelerine herhangi bir itiraz olduğunda fotoğraflı kimliklerini müsabaka hakemlerine ibraz etmelerine,
25- Müsabakaların 30x2=60 dakika üzerinden oynatılmasına,
26- Müsabaka başlamadan önce yapılacak itirazların takım kaptanı veya yöneticisi tarafından gerekçesi ve 1.000,-TL. itiraz bedeli ile birlikte yapılmasına, müsabakadan sonra yapılacak itirazların ise yine itiraz bedeli yatırılarak gerekçesi ile birlikte Futbol Müsabaka Talimatında belirtilen süreler çerçevesinde yazılı olarak Tertip Komitesine yapılmasına, 
27- Tertip Komitesi kararlarına itirazların 1.500,-TL. karşılığında sadece Lig Düzenleme Üst Kuruluna yapılabilmesine, Tertip Komitesine ve lig düzenleme üst kuruluna yapılacak itirazlarda itiraz bedelleri iade edilmez.
28- Lig düzenleme Üst Kurulunun kararları kesin olup, itiraz edilememesine,
29- Müsabakalara Hakem atama İşleminin İl Hakem Kurulunca yapılmasına,
30- Müsabaka Hakemlerinin, müsabaka raporlarını tek nüsha olarak tanzim ederek maçın bitiminden sonra Tertip Komitesine teslim etmelerine,
31- Tertip Komitesi kararlarının Tertip Komitesince yazılmasına, diğer yazışmaların Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunca yapılmasına, 
32- Sahaların hazırlanmasında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün izniyle, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün personelinden yararlanılmasına ve bu müsabakalarda görevlendirilecek personel ile hakem ücretlerinin ASKF’ce ödenmesine,
33- Müsabakalar sonunda; dereceye girecek takımlara, en centilmen takıma, en fazla gol atan futbolcuya, en iyi kaleciye ve turnuvadaki en başarılı hakemlere ödül verilmesine,
34-Bu statünün 20. maddesi hariç, diğer maddelerin tamamı A ve B Kategorileri içinde geçerlidir.
35- Müsabakalara katılacak takımların bu statüyü peşin olarak kabul etmiş sayılmalarına,
oy birliği ile karar verilmiştir. 

    Mehmet TOP                   Mustafa YANDIK                                Ali KARAKAYA
   ASKF Başkanı               ASKF Genel Sekreteri                            Futbol İl Temsilcisi

© Muğla ASKF-2024 Tüm Hakları Saklıdır.
Bu site Projesi Kapsamında Tarafından Tasarlanmıştır